Al Quran Penyelamat di Akhirat

AL,QUR’AN PENYELAMAT DI AKHIRAT

Al,qur’an adalah kitab suci umat islam, didalam al,qu’an sendiri terkandung berbagai rahasia alam semesta ini apa yang mau di cari dalam al,qur’an pasti ada.Banyak ilmuan yang mempelajari al,qur’an karena didalam al,qur’an terdapat berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran,sosial, ilmu alam, astronomi, dan sebainya.Menuruut penulis semua ilmu pengetahuan ada dalam al,qur’an dan sumber ilmu adalah al,qur’an.Harun yahya adalah salah satu filosof yang menjadikan alqur’an sebagai refrensi untuk mempelari perbintangan ia menjelaskan planet-planet berputar mengelilingi matahari di dalam putaran tersebut bintang dan planet-planet tesebut bertasbih kepada Allah Swt.Barang siapa yang membaca al,qur’an hatinya akan damai,hidup terasa tenang,obat dari amarah adalah membaca al,qur’an karena ia bisa jadi benteng dalam hidup manusia,misalnya surah al,baqaroh ia bisa menjaga rumah kita dari percurian, kejahatan jin yang terkutuk.

Abu Umamah r.a. berkata : "Rasulullah S.A.W telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Qur'an, setelah itu Rasulullah S.A.W memberitahu tentang kelebihan Al-Qur'an."

Telah bersabda Rasulullah S.A.W : Belajarlah kamu akan Al-Qur'an, di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya, yang mana di kala itu orang sangat memerlukannya."

Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya, " Kenalkah kamu kepadaku?" Maka orang yang pernah membaca akan menjawab: "Siapakah kamu?"

Maka berkata Al-Qur'an : "Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga telah bangun malam untukku dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari."

Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Qur'an itu : "Adakah kamu Al-Qur'an?" Lalu Al-Qur'an mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca mengadap Allah S.W.T. Lalu orang itu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya, kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya.

Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walau berlipat ganda, sehingga keduanya bertanya : "Dari manakah kami memperolehi ini semua, pada hal amal kami tidak sampai ini?"

Lalu dijawab : "Kamu diberi ini semua kerana anak kamu telah mempelajari Al-Qur'an."

Subhanallah begitu besarnya manfaat membaca al,qur’an ia bisa jadi penyelamat, penuntun kelak di akhirat,sungguh maha besar Allah dengan segala firmanya.Janji Allah tidak akan pernah di ingkari.Yang perlu kita ketahui bersama adalah membaca al,qur’an dengan memperbaiki bacaanya membacanya semata-mata karena Allah Swt,dan semata-mata untuk mendapatkan ridho darinya.Orang yang dituntun kelak diakhirat adalah orang yang selalu mengamalkannya dengan hati ikhlas bukan hati yang riak.Sesholeh-sholeh manusia jika ia melakukan kebaikan dan ibadah untuk dapat pujian itu tidak ada artinya.Seperti kisah seorang ulamak yang beribadah selama 500 tahun setelah ia meninggal Allah berfirman engkau masuk surga karena rahmatku akan tetapi ulamak ini menyangkal aku masuk surga karena ibadahku kemudian Allah Swt perintahkan malaikat untuk mencongkel sebelah matanya dan menimbangnya dengan ibadahnya ternyata matanya lebih berat dari ibadah yang ia lakukan selama 500 tahun.Ulamak tersebut masuk surga karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan,Walaupun seribu tahun kita beribadah kepada Allah Swt itu semua tidak akan menebus semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia.

 

 

 
 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru